2428894
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
3532
5229
13935
2383163
83706
102966
2428894

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก หมู่ 3,11 บ้านข่า

Attachments:
Download this file (1.ปร.4 (กรประสานท่อระหว่างระบบ แผ่น 1).pdf)1.ปร.4 (กรประสานท่อระหว่างระบบ แผ่น 1).pdf428 kB
Download this file (1.ปร.4 (กรประสานท่อระหว่างระบบ แผ่น 2).pdf)1.ปร.4 (กรประสานท่อระหว่างระบบ แผ่น 2).pdf261 kB
Download this file (1.ปร.4 (การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม).pdf)1.ปร.4 (การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม).pdf276 kB
Download this file (1.ปร.4 (การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม).pdf)1.ปร.4 (การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม).pdf276 kB
Download this file (1.ปร.4 (การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แผ่น 1).pdf)1.ปร.4 (การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แผ่น 1).pdf417 kB
Download this file (1.ปร.4 (การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แผ่น 2).pdf)1.ปร.4 (การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แผ่น 2).pdf250 kB
Download this file (1.ปร.4 (การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แผ่น 1).pdf)1.ปร.4 (การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แผ่น 1).pdf417 kB
Download this file (1.ปร.4 (การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แผ่น 2).pdf)1.ปร.4 (การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แผ่น 2).pdf251 kB
Download this file (1.ปร.4 (การประสานระบบไฟฟ้า).pdf)1.ปร.4 (การประสานระบบไฟฟ้า).pdf289 kB
Download this file (1.ปร.4 (ถังน้ำใส แผ่น 1).pdf)1.ปร.4 (ถังน้ำใส แผ่น 1).pdf467 kB
Download this file (1.ปร.4 (ถังน้ำใส แผ่น 2).pdf)1.ปร.4 (ถังน้ำใส แผ่น 2).pdf352 kB
Download this file (1.ปร.4 (ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน).pdf)1.ปร.4 (ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน).pdf245 kB
Download this file (1.ปร.4 (ป้ายการประปา).pdf)1.ปร.4 (ป้ายการประปา).pdf273 kB
Download this file (1.ปร.4 (ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส).pdf)1.ปร.4 (ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส).pdf303 kB
Download this file (1.ปร.4 (ระบบกรองน้ำผิวดิน แผ่น 1).pdf)1.ปร.4 (ระบบกรองน้ำผิวดิน แผ่น 1).pdf498 kB
Download this file (1.ปร.4 (ระบบกรองน้ำผิวดิน แผ่น 2).pdf)1.ปร.4 (ระบบกรองน้ำผิวดิน แผ่น 2).pdf490 kB
Download this file (1.ปร.4 (ระบบกรองน้ำผิวดิน แผ่น 3).pdf)1.ปร.4 (ระบบกรองน้ำผิวดิน แผ่น 3).pdf464 kB
Download this file (1.ปร.4 (ระบบกรองน้ำผิวดิน แผ่น 4).pdf)1.ปร.4 (ระบบกรองน้ำผิวดิน แผ่น 4).pdf349 kB
Download this file (1.ปร.4 (ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน).pdf)1.ปร.4 (ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน).pdf285 kB
Download this file (1.ปร.4 (ระบบท่อจ่ายนำประปา).pdf)1.ปร.4 (ระบบท่อจ่ายนำประปา).pdf340 kB
Download this file (1.ปร.4 (ระบบท่อส่งน้ำดิบ).pdf)1.ปร.4 (ระบบท่อส่งน้ำดิบ).pdf307 kB
Download this file (1.ปร.4 (ระบบส่งน้ำดิบ).pdf)1.ปร.4 (ระบบส่งน้ำดิบ).pdf283 kB
Download this file (1.ปร.4 (รั้ว-ประตูรั้ว แผ่น 1).pdf)1.ปร.4 (รั้ว-ประตูรั้ว แผ่น 1).pdf439 kB
Download this file (1.ปร.4 (รั้ว-ประตูรั้ว แผ่น 2).pdf)1.ปร.4 (รั้ว-ประตูรั้ว แผ่น 2).pdf291 kB
Download this file (1.ปร.4 (หอถังสูง แผ่น 3).pdf)1.ปร.4 (หอถังสูง แผ่น 3).pdf434 kB
Download this file (1.ปร.4 (เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ).pdf)1.ปร.4 (เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ).pdf242 kB
Download this file (1.ปร.4 (เครื่องมือประจำการประปา).pdf)1.ปร.4 (เครื่องมือประจำการประปา).pdf344 kB
Download this file (2.ปร.5 (ชุดที่ 1).pdf)2.ปร.5 (ชุดที่ 1).pdf324 kB
Download this file (2.ปร.6 (ชุด 2แผ่นที่ 1).pdf)2.ปร.6 (ชุด 2แผ่นที่ 1).pdf418 kB
Download this file (2.ปร.6 (ชุด 2แผ่นที่ 2).pdf)2.ปร.6 (ชุด 2แผ่นที่ 2).pdf303 kB
Download this file (ปปช.01.pdf)ปปช.01.pdf235 kB