Strategy and Budget Division

 

 

Operational Manual

Electronic news center

e service 

ถามตอบ

รบฟงความคดเหน

 

 

13320013
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
7140
13380
52978
13191452
20520
342548
13320013

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลคะแนนการประเมิน-ครั้งที่-2-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 25
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 44
ประกาศตำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 23
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 28
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 29
ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลา เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 34
ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 28
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 28
ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ขึ้นทะเบียนรับความช่วยเหลือกรณีผู้ประสบอัคคีภัย ม.6 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 76
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสระอีสานเขียว - สายหนองแคม บ้านข่า ม.2 ต.บ้านข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 143