Strategy and Budget Division

 

 

Operational Manual

Electronic news center

e service 

ถามตอบ

รบฟงความคดเหน

 

 

11947761
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
10382
14195
73188
11788191
389921
342175
11947761

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ขึ้นทะเบียนรับความช่วยเหลือกรณีผู้ประสบอัคคีภัย ม.6 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 35
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสระอีสานเขียว - สายหนองแคม บ้านข่า ม.2 ต.บ้านข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 104
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 106
ประกาศหยุดชั่วคราว(โควิด19) 21-22 เม.ย.65 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 95
ประกาศรายงานการประชุมสภาตำบล เทศบาลตำบลบ้านข่า ประจำปี 2564 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 94
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 97
ประกาศเรียกประชุมสภา 2564 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 100
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 90
ประกาศการดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 99
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านข่า ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 94