Strategy and Budget Division

 

 

Operational Manual

Electronic news center

e service 

ถามตอบ

รบฟงความคดเหน 

งดรบของขวญ 

 

 

14405755
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
1973
9947
11920
14328846
227222
321765
14405755

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 14
ประกาศประมวลผลคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2566 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 11
ประมวลคุณธรรมจริยธรรเทศบาลตำบลบ้านข่า ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 26
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาราฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 17
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 167
ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 17
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านข่า ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 14
ประกาศและรายงานการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย no gift policy เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 19
ประกาศกำหนดการแต่งกายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านข่า เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 22
ประกาศผลคะแนนการประเมิน-ครั้งที่-2-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 50