Strategy and Budget Division

 

 

Operational Manual

Electronic news center

e service 

ถามตอบ

รบฟงความคดเหน 

งดรบของขวญ 

 

 

17283544
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
29851
43929
116711
16942935
116711
1064547
17283544

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ฐานในการคำนวณ ปีงบประมาณ 67 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 0
ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา 67 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 0
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 67 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 0
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 2567 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 0
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 0
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านข่า พ.ศ.2566 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 21
ประกาศรายงานการประชุมสภาตำบลเทศบาลตำบลบ้านข่า เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 28
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 30
การเรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านข่า พ.ศ.2565 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 37
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 58