Strategy and Budget Division

 

 

Operational Manual

Electronic news center

e service 

ถามตอบ

รบฟงความคดเหน 

งดรบของขวญ 

 

 

14405746
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
1964
9947
11911
14328846
227213
321765
14405746

รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย (No Gift Policy) จากาการปฏิบัติหน้าที่