Strategy and Budget Division

 

 

Operational Manual

Electronic news center

e service 

ถามตอบ

รบฟงความคดเหน 

งดรบของขวญ 

 

 

19392072
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
2415
9272
11687
19332816
108453
228605
19392072

รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย (No Gift Policy) จากาการปฏิบัติหน้าที่