Planning Division

 

Electronic news center

 

 

4118319
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
32
4330
31892
4036848
88947
191720
4118319

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
- เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 393
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 407
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 482
จัดซื้อ จัดจ้าง 506
จ้างถมดินลูกรังภายในบริเวณหลังวัดชัยมงคล บ้านดอนมงคล หมู่ที่ 5 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 469
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 381
ถมดินบริเวณก่อสร้างระบบประปา ม.6 บ้านดงหนองบัว,ม.7บ้านนาหนองยาว,ม.2 บ้านข่า,ม.3,11 บ้านขามเปี้ยใหญ่ เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 471
ประกาศ จัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองมี ทีสุกะ ถึง สามแยกไปป่าช้า หมู่ที่ 7 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 19
ประกาศ จัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอวยชัย ยะภักดี ถึง บ้านนายกำจัด ยะภักดี หมู่ที่ 9 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 21
ประกาศ จัดจ้างเชื่อมถนนทางหลวง 2177 ถึง บ้านนายประเภท ยะภักดี หมู่ที่ 9 เขียนโดย ยุพา ประสงค์ดี 19