Strategy and Budget Division

 

 

Operational Manual

Electronic news center

 

 

8537115
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งสัปดาห์
สัปดาห์ล่าสุด
ทั้งเดือน
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
11929
10933
77115
8374759
51752
319615
8537115

สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ของเทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ผ่านทางช่องทาง Social network ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และช่องทางอื่น ๆ

เดือน พ.ศ.2562   พ.ศ.2563  พ.ศ.2564
 ตุลาคม x x
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
มกราคม 

กุมภาพันธ์

x x x
มีนาคม  x
เมษายน 
พฤษภาคม   
มิถุนายน  x    
กรกฎาคม   
สิงหาคม   
 กันยายน  
รวม  ไม่มีเรื่องร้องเรียน  ไม่มีเรื่องร้องเรียน    

หมายเหตุ เครื่องหมาย x ไม่มีเรื่องร้องเรียน

สรุปผล ในปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึงเมษายน 2564 ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านข่าแต่อย่างใด